Utgivna böcker

De flesta av dessa böcker nedan är hämtade från Pietisten som C.O Rosenius var redaktör för. Det har kommit ut ca 90 olika titlar av Rosenius på svenska. Hans skrifter har översatts i över 31 språk. Den mest spridda boken är "Betraktelser för var dag i året". Rosenius böcker har tryckts i över 2 milj. ex på svenska och 1 milj. på utländska språk. Denna lista som finns på denna sida är ännu inte komplett. Är det så att du vet om någon bok som inte finns med på listan så kan du väl höra av dig. rosenius@kristnet.org

Rosenius översatte även en del böcker. Bl.a. den kända boken av John Bunyan: "Kristens resa". Boken hade tidigare bara översatts från tyskan. Språket i den översättningen var något föråldrat och stämde inte helt med originalet. Rosenius valde då att göra en översättning direkt från engelskan. Bokens första upplaga kom ut 1854.

De flesta av dessa böcker är mycket svåra att få tag på. Antikvariat och loppmarknader är dock platser som du kanske lyckas finna böckerna på. Om du vill ha mer information om detta så kan du kontakta mig via mail.

Jag har försökt ge en liten kort beskrivning av varje bok som finns här nedan. Det är dock väldigt svårt att veta tryckår på vissa böcker. i de flesta fall står det ett årtal, men det kan vara den andra, tredje eller fjärde upplagan. Jag hoppas att ni har överensende med det.

Från Rosenius penna     Om Rosenius     Översättningar av Rosenius
Rosenius in various languages
Böcker och häften vars innehåll är skrivet av Rosenius penna:

 • Berättelser ur lifvet  
 • Bref i andliga ämnen   
 • De trognas frihet ifrån lagen
 • Den der winner   Studie över Efesierbrevet
 • De dödas uppståndelse och ett evigt lif  
 • Den tiden deruti du sökt varder
 • Den christliga erfarenhetens under : framställda i
     C.O. Rosenii utläggning af Romarbrefwets 7:de kapitel
 • Den hemliga döden  
 • En förmaning till de christna : om trons bewisning i lefwernet
 • Evangelium för de ogudaktiga
 • Fader vår
 • Husandakt  "Betraktelser för var dag i året"
 • Hvad gjorde Gud  
 • Hemligheter uti lagen och evangelium
 • I Guds hjärta
  I Guds hjärta, är en samling av dessa sju böcker:
 •    Det finns en Gud  Bok 1
 •    Syndens dagliga plåga  Bok 2
 •    En dött för alla  Bok 3
 •    Rättfärdig i Jesus  Bok 4
 •    Guds Ande och ord  Bok 5
 •    Bröders gemenskap  Bok 6
 •    O Jesus, bliv när oss  Bok 7
 • I, som uti ett hopp fånga liggen  
 • Jag hör hans röst del 1 & 2
 • Jag, jag......för min skull  
 • Jul-betraktelser
 • Korta dagbetraktelser
 • Morgonljus  häfte
 • Människans fall och upprättelse
 • Nytt och gammalt från nådens rike
 • Något om äktenskapet
 • Några ord i kyrkl. frågor
 • Några ord om barndopet
 • Några ord om evangelium
 • Om Herrens heliga nattvard och om dess värdiga åtnjutande
 • Om Guds ords bruk
 • Om ett kristligt lefverne
 • Om de trognas rätta förhållande mot ny och främmande lärdom
 • Om den sanna bättringen och tron
 • Om det heliga dopet
 • Om det heliga dopet jemte några ord om barndopet
 • Om dopet och pingströrelsen
 • Om syndernas förlåtelse  
 • Om de hemska tviflen på allt heligt  
 • Om lagen och dess förnäsmta ändamål  
 • Om ett christligt leverne  Betraktelse över Kolosserbrevet
 • Passionsbetraktelser  Predikningar av Rosenius från Betlehemskyrkan nedtecknade av A.J Petersson
 • Pietisten
 • Predikningar 1:a årg    Rosenius/Waldenström
 • Rosenii dagbetraktelser mars månad
 • Romarebrevet Del 1 & 2
 • Samlade skrifter band 1
 • Samlade skrifter band 2
 • Samlade skrifter band 3
 • Samlade skrifter band 4
 • Små synder
 • Tio Guds bud
 • Tänk på att du helgar hvilodagen
 • Vägledning till frid
 • Vägen till frihet  
 • Villkoren för ett gott nytt år   
 • Änkan i Sarpat eller "Vad fattas mig ännu?"

  Tillbaka till början!


  Översättningar av C.O Rosenius:

 • John Bunuyan: Kristens resa    
  Utgivningsår: 1854
 • James, John Angell: Wägledning och tröst för dem som blifwit bekymrade om sin frälsning.
  Originaltitel: The anxious inquirer after salvation    
  Utgivningsår: 1844 på svenska


  Tillbaka till början!


  Biografier och andra böcker som är skrivna om C.O Rosenius:

 • Alexander Rydberg: Carl Olof Rosenius, kyrkohistorisk studie
 • Axel Johansson: Frälsningsbegreppet hos Carl Olof Rosenius
 • Arvid Ek: Bilder ur Carl Olof Rosenius liv
 • Bernhard Wadström: Ur minnet och dagboken 1-3
 • Carl Olsson: Försoningen enligt C.O Rosenius och P Waldenström
 • Emil Berglund: Henrik Schartau & C.O Rosenius
 • Gustaf Brant: Utkast till en Rosenius biografi  
 • Gustaf Brant: C.O Rosenius förkunnelse  
 • Gunnar Rosendal: Lag och evangelium i C.O Rosenii betraktelser
 • Gunnar Westin: Ur den svenska folkväckelsens historia och tankevärld 1 & 2
 • Karl Linge: C.O Rosenius. Sveriges främste lekmannapredikant
 • Lechard Johannesson: Rosenius
 • Lina Sandell & Amy Moberg: Rosenii lefnadsteckning
 • Nils Dahlberg: Din tillgivne Rosenius
 • Per-Olof Sjögren: Gud förer sina heliga underligen
 • Sven Lodin: C.O Rosenius - hans liv och förkunnelse
 • Sven Lodin: C.O Rosenius - hans liv och gärning
 • Sven Lodin: Carl Olof Rosenius i unga år
 • Sverre Norborg: Den Levande Rosenius
 • Ture Lindholm: C.O Rosenius som teolog
 • Vendela Emanuelsson: Carl Olof Rosenius och hans livsverk
 • Ernst Lönegren: C.O. Rosenius


  Tillbaka till början!