Passionsbetraktelser


Titel:  Passionsbetraktelser
Utgivningsår:  1876 (första upplagan)
Förlag:U.L Normans
Övrigt: Minnen från Betlehemskyrkan i stockholm.