Bref i andliga ämnen


Titel:   Bref i andliga ämnen
Utgivningsår:   1868, andra upplagan
Förlag:   Norman, Stockholm
Övrigt:   Brev som är skrivna av Rosenius.