I Guds hjärta

Titel:  I Guds Hjärta
Utgivningsår:  1992
Förlag:   EFS förlaget
Innehållsförteckning:  

Bok 1 Gud, den underbare (Det finns en Gud)
* Rosenius - vem var han?
* Rosenius och hans teologi - några ord till läsaren
* Gud, den underbare - som skapat oss
* Gud, den underbare - som vill vara vår Gud
* Gud, den underbare - som hjälper i all nöd
* Gud, den underbare - som tröstar i alla bekymmer
* Gud, den underbare - som ger oss dagligt bröd
* Gud, den underbare - som uppmanat oss att be
* Gud, den underbare - som lovat oss bönhörelse
* Gud, den underbare - som är värd vår lovsång
* Herrens vägar (sång)

Bok 2 Syndens dagliga plåga
* Syndens dagliga plåga - började på fallets dag
* Syndens dagliga plåga - är större än vi tror
* Syndens dagliga plåga - lär vi känna genom lagen
* Syndens dagliga plåga - gör oss ofta förvirrade
* Syndens dagliga plåga - kan visa sig i tvivel på allt heligt
* Ängsliga hjärta (sång)
* Syndens dagliga plåga - men samtidigt en daglig rättfärdighet
* Våga dig! (sång)

Bok 3 En dött för alla
* En dött för alla - enligt Guds eviga frälsningsråd
* En dött för alla - så som Herren lovade på fallets dag
* En dött för alla - det är hemligheten som Gud vill uppenbara
* En dött för alla - det är ett glädjebud för syndare
* Den stora julgåvan (sång)
* En dött för alla - och en blick på den korsfäste livet dig ger
* En dött för alla - ty en god herde ger sitt liv för fåren
* Vad skedde uti Kristi död (sång)
* En dött för alla - det skall vi sjunga om i evighet
* På nåden i Guds hjärta (sång)

Bok 4 Rättfärding i Jesus
* Rättfärdig i Jesus - fri från lagen
* Rättfärdig i Jesus - frikänd från all synd
* Rättfärdig i Jesus - utblottad på allt eget
* Herren vår rättfärdighet (sång)
* Rättfärdig i Jesus - varje stund och trots all synd


Bok 5 Guds Ande och ord
* Guds Ande och Ord - är det viktigt att akta på
* Guds Ande och Ord - vill bo hos oss o all sin rikedom
* Var jag går (sång)
* Guds Ande och Ord - kan bevara oss från att villas bort
* Guds Ande och Ord - gör dopet till ett livets vatten
* Guds Ande och Ord - möter oss redan som små i dopets bad
* Guds Ande och Ord - förmedlar
* Guds Ande och Ord - talar om vilka som är värdiga nattvarsgäster
* Med Gud och hans vänskap (sång)


Bok 6 Bröders gemenskap
* Bröders gemenskap - gör oss till ett i "den sanna kyrkan"
* Bröders gemenskap - vilar på syndernas förlåtelse
* Bröders gemenskap - skall präglas av kärlek
* Bröders gemenskap - vittnar om en ny födelse
* Bröders gemenskap - är en gemenskap av "präster"
* Bröders gemenskap - finns trots all olikhet mellan Guds barn


Bok 7 O Jesus bliv när oss
* O Jesus, bliv när oss - och lär oss den nya sången
* O Jesus, bliv när oss - och ge oss visshet om vår barnarätt
* O Jesus, bliv när oss - och utrannsaka våra hjärtan
* O Jesus, bliv när oss - och hjälp oss att tro när vi inte ser
* O Jesus, bliv när oss - och helga du vårt liv
* O Jesus, bliv när oss - och stärk oss i ett levande hopp
* O Jesus, bliv när oss - och håll oss beredda inför din ankomst
* Jag är en pilgrim (sång)


Övrigt:  Finns att köpa i en vanlig bokhandel. Boken innehåller dessa böcker, tidigare utgivna som pocketböcker: "Det finns en Gud, Syndens dagliga plåga, En dött för alla, Rättfärdig i Jesus, Guds Ande och ord, Bröders gemenskap och O Jesus, bliv när oss".