Korta dagbetraktelser


Titel:  Korta dagbetraktelser
Utgivningsår:  1954 (tredje upplagan)
Innehåll:   Korta dagbetraktelser för var dag i året.