Carl Olof Rosenius

Det är endast de ställen som jag citerat rakt av från källan som jag hänvisar till källan. Det gör jag med ett nummer. Önskas mer information så kan ni höra av er till rosenius@kristnet.org.

Speciellt tack till:

* Allan Hofgren
* Mats Giselsson för "intervjun" med Calle.
* EFS riks för tillstånd att publicera foton samt brev från Nils Dalbergs bok "Din tillgivne C.O Rosenius", utgiven på EFS-förlaget.

Böcker, tidningar och artiklar som använts:

* Nils Dahlberg: Din tillgivne C.O Rosenius bl a innehållande brev
* Sverre Norborg: Den levande Rosenius
* Lechard Johannesson: Rosenius
* Lina Sandell & Amy Moberg: Rosenii lefnadsteckning
* Sven Lodin: C.O Rosenius - hans liv och förkunnelse
* Sven Lodin: C.O Rosenius - i unga år
* Karl Linge: C.O Rosenius. Sveriges främste lekmannapredikant
* B.Wadström: Ur minnet och dagboken "anteckningar från åren 1848-1897"
* C.O Rosenius: Samlade skrifter
* C.O Rosenius: Pietisten
* Astri Valen-Sendstad: Lina Sandell, Blott en dag
* Eskil Levander: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen genom 75 år
* Allan Hofgren: Med Gud och hans vänskap
* Allan Hofgrens artikel i Budbäraren nr 9/98
* Svenska Dagbladet den 4 februari 1916
* Budbäraren nr. 4 1916
* Aftonbladet den 26 februari 1868
* De Ungas Tidning


(1.) Dessa ställen är citerade från boken "Din tillgivne C.O Rosenius" EFS-förlaget 1968 .

(2.) Dessa ställen har Allan Hofgren skrivit. Publiceras med tillstånd av honom.

(3.) Denna fingerade intervju är skriven av Mats Giselsson. Tryckt med tillstånd av honom.

(4.) Tidigare Publicerat i Budbäraren (1993). Tryckt med tillstånd av Allan Hofgren.

(5.) Dessa ställen är hämtade från B. Wadströms bok "Ur minnet och dagboken"

(6.) Citerat från Allan Hofgrens artikel i Budbäraren nr. 9/98

(7.) Artikeln, skriven av Josef Rosenius är hämtad från Budbäraren nummer 4 1916, sid 56-57.

(8.) Artikeln var insatt i Svenska Dagbladet den 4:e februari 1916. Källa: K.B.

(9.) Citerat från boken "Rosenii lefnadsteckning" av Lina Sandell och Amy Moberg

(10.) Breven är hämtade från boken "brev i andliga ämnen". Jag har dock valt att citera dom som dom står i "Samlade skrifter 4", utgiven 1926 på Evangeliska Fosterlands-Siftelsens bokförlag.

(11.) Dessa saker är hämtade från EFS arkiv som finns på Stadsarkivet i Stockholm.

(12.) Infört i Pietisten den 17:e årgången.

(13.) Hämtat från De ungas tidning den 6:e mars 1916. Kommer ursprungligen från Korsblomman 1869.

(14.) Annonsen om Rosenius dödsfall är hämtad från Aftonbladet 26/2 1868. Källa: K.B.

(15.) Infört i De Ungas Tidning, Troligen hämtat från Pietisten.

(16.) Hämtad från Korsblomman år 1875

(17.) Denna artikel är skriven av Tomas Nygren, lärare på Johannelund teologiska högskola. Artikeln är skrivet speciellt för denna sida.

(18.) Texten har tidigare varit införd i Frideborg, 1928.

(19.) Artikeln har tidigare varit införd i De Ungas Tidning, 1916.

(20.) Dikten har tidigare varit införd i Frideborg år 1935,

Tillbaka till början!