Brevskrivaren

    Brev till Häradshövding C.R.A. von Post (1.)

Käre, dyre Broder!
Jesus vårt allt!

    Du har visst hört om min klenhet, därför må jag nu blott tillägga, att jag är så pass förbättrad att jag nu börjar arbeta, både med skriva och tala. Gud vare lov för allt.

    Nu har jag ett simpelt ärende. Har icke edert laxfiske upphört, så var god och sänd mig med första en lax. Jag vänder mig till dig, emedan vi ha penninge-affärer med varandra. Du utlägger för mig vad laxten kostar, så avdrager du vid en blivande penningremiss för Per Persson. Ja, om laxfisket fortfar, så kan du efter 14 dar sända åter en. Eller kanske vi skulle i Gävle grav-salta den, att den ej må skadas förrän den kommer till Waxholm. Den adresseras på mitt hem i Stockholm, N.Tullportsgatan N:o 2C 2 tr. Men troligen är det försent beställa nu. Jag har i brådska och svaghet glömt saken i rätt tid.

    Hälsa nu hjärtligen din kära fru och dina älskliga små. Hälsa Humble och alla vännerna! All Guds nåd vare med oss!

Din gamle skröplige
C. O. Rosenius

Waxholm den 16/6 1865.

Tillbaka till början!