Brevskrivaren
Din tillgivne C.O Rosenius

Under sin levnads tid skrev Rosenius väldigt mycket brev. Det är imponerande att trots att han hade så mycket att göra så hade han tydligen alltid tid till att skriva ett brev. Han hade ofta stor brådska när han skrev breven men han gav ändå alltid svar på frågorna och försökte alltid hjälpa i själavårdande syfte. B. Wadström skriver: "Jag har aldrig sett någon få och besvara så många brev som Rosenius. Utan öfverdrift kan sägas, att han i medeltal erhöll tio brev om dagen eller bortåt 4000 om året. Och dessa bref kommo icke blott från lekmän och fruntimmer. Nej, mer än hundra präster vände sig årligen till honom med frågor i egen eller andras själsangelägenheter." (5.)

Många av dessa brev finns ännu kvar i arkiv eller hos enskilda samlare.

Många av breven börjar eller slutar med: "Kort som vanligt är min tid", "Jäktad, blott detta", "Hasteligen", "I min stora brådska", "blott kort eller intet", "Nej, se nu är pappret slut, och jag tycktes nyss ha börjat". Men hade även lite mer fridfulla slut så som: "din tillgivne Rosenius", din tillgivne broder".

Jag tänkte här bjuda dig på en ytterst liten del av alla breven som Rosenius skrev. Breven är hämtade ur böckerna: "Brev i andliga ämnen" och "Din tillgivne C.O Rosenius".