logga
Sveriges kristna datorförening

Om Kristnet
Rosenius

Info om chatten

Chat med javaklient
Chat med windowsklient

Webchat

Validera HTML


Uppdaterad 2013-04

Om Kristnet

Kristnet är sveriges kristna datorförening. Numera händer det mesta på chatten.

Lite historia om Kristnet

Kristnet har faktiskt redan firat tioårsjubiléum. Läs mer om hur allt kom till och vad man ville med gemenskapen.

Föreningen Kristnet konstituerades i mars 1997, med historien började egentligen redan i maj 1992 när Sune Olsson och Peter Thorell startade ett BBS-nätverk i Göteborg. Nätverket kallades för KristNet och bygger på samma teknik som det världsvida hobbynätverket FidoNet.

Kristnets diskussionsgrupper blev snabbt populära. Deltagarna kom från alla tänkbara sammanhang och åldrar. KristNet blev - och är fortfarande - ett unikt forum där kristna från alla kyrkortraditioner och samfund kan mötas, utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Med tiden väcktes tanken att bredda det ekumeniska konceptet KristNet och nå utanför den ganska slutna BBS-världen. Samtidigt föddes idén att bilda en förening för att bistå olika idéella kristna IT-projekt. Man kan alltid genomföra mer tillsammans än när man är ensam.

Initiativet kom under våren 1997. Markus Härnvi, Erik Johansson, Per Lundberg, Anders Toll, David Sparrman och Stefan Svensson träffades i Uppsala och konstituerade föreningen och valde den första styrelsen. Föreningen Kristnets första ordförande blev Stefan Svensson, och medlem nummer ett blev Markus Härnvi.

Under första året hade föreningen en ganska blygsam verksamhet, men gjorde ändå några viktiga investeringar för framtiden. Tack vare givmilda donationer fick föreningen en egen server på internet. Servern kallades Matteus och utgör på sätt och vis kärnan i föreningen Kristnets verksamhet. Vi har nu en server som kallas Maria istället.