Samtida personer


GEORGE SCOTT

Samtida personer

George Scott föddes 1804. Han var en engelsk metidistpastor. 1830 flyttade han till Sverige som missionär. Det började egentligen med att Ångmaskinsbyggaren Samuel Owen var i Sverige för att sätta ihop en ångmaskin. Han tyckte att de svenska arbetarna drack för mycket brännvin. Då han var på besök i England så omtalade han detta samt att han saknade en engelsk kyrka i Sverige. Wesleyanska missionssällskapet beslutade då att sända en missionär till Sverige. Det var Mr. Stephens. När denne redan 1830 återvände till England så skickades George Scott hit istället.

Eftersom de lokaler som de tidigare fått låna var för trånga började tankar växa fram om att bygga en kyrka. Efter mycket bidrag från både England och Amerika kunde bygget stå färdigt. Detta trots att motståndet inte var så litet från myndigheterna. 1840 stod Engelska kyrkan färdig.

I mitten av augusti 1839 kom Rosenius för första gången i kontakt med Scott. Rosenius tvivlade på om bibeln var Guds ord och kände att han behövde någon att samtala med. Han fick då höra talas om George Scott och hans verksamhet och beslöt sig för att söka upp honom. Ett kort tag efter hans besök hos Scott kom åter tvivlen tillbaka. Han gick då åter till Scott. Scott bad Rosenius att han skulle skriva allt som talar mot och allt som talar för att Bibeln är Guds ord. Tre dagar senare så säger Rosenius att han var fullständingt övrtygad om att bibeln är Guds ord.

Detta var början på den livslånga relation som Rosenius hade med Scott. 1840 flyttade Rosenius till Stockholm för att börja sammarbeta med Scott. 1841 reste Scott till Amerika för att samla in medel till att betala tillbaka återsående skuld på kyrkobygget. Under den tiden fick Rosenius Predika i hans ställe. Då Scott var i Amerika fick han av The Foreign Evangelical Society 200 dollar per år för att anställa två stadsmissionärer i Stockholm. Rosenius blev en av dom.

Scotts arbete var på inget sätt enklet och han hånades och motarbetades kraftigt. Den 20 mars 1842 predikade Scott i Engelska kyrkan då det kom in en stor folkmassa i kyrkan. Scott fick fly ut genom en korridor i kyrkan och gudstjänsten fick avbrytas. Då myndigheterna inte kunde lova något skydd för Scotts fortsatta verksamhet var han tvungen att lämna Stockholm. Avresan från Stockholm blev inte på något sätt trevlig. Vännerna fick aldrig möjlighet att säga adjö till honom och scott var tvungen att hålla sig gömd då ångbåten åkte.

Året före Scott reste tillbaka till England startade han utgivandet av månadsskriften Pietisten. Scott var huvudredaktör och Rosenius var hans medarbetare. Då Scott inte längre fanns i Sverige fick Rosenius ta över tidskriften. Kontakten mellan Rosenius och Scott slutade inte utan fortsatte trots att Scott fick återvända till England. De breväxlade flitigt och vissa av dessa brev finns fortfarande bevarade.

George Scott dog 1874