Glimtar från Rosenius liv

Roseniusgården

Roseniusgården


På den gamla kyrkstadsplatsen i Ånäset står ett litet oansenligt hus. Men det har anor och bär på en del av EFS historia. Välkommen att läsa några rader från Roseniusgården.

Roseniusgården är troligen byggd på 1700-talet. Den stod ursprungligen ute på Ånäset öster om E4:an. Nu finns en minnessten rest på den platsen. Där föddes Carl-Olof Rosenius 1816. I slutet av 1930-talet flyttades Roseniusgården från Ånäset till Solviks folkhögskola. Där användes den som elevbostad och bibliotekslokal. När skolan fick nya elevbostäder stod gården oanvänd och man beslöt att riva den. Då väcktes tanken att man skulle bevara den och återföra den till Ånäset.

Tack vare gott samarbete mellan EFS, Nysätra kommun, landsantikvarien och AMS kunde detta genomföras. Roseniusgården byggdes upp igen på platsen där den gamla kyrkstaden stått, nära kyrkan och EFS:s bönhus. Så långt möjligt återuppfördes den som man tror att den såg ut i början av 1800-talet. Viss modernisering gjordes dock för att den skulle kunna användas även med vår tids krav på värme, el och vatten. Den återinvigdes 1972 med förre missionsföreståndaren Nils Dahlberg som hedersgäst. Roseniusgården ägs av EFS i Västerbotten och Nysätra EFS har ansvar för tillsyn och värdskap

I Roseniusgården finns en del möbler och föremål som tillhört Carl Olof Rosenius eller hans far Anders Rosenius. Flera av dessa har skänkts av Alvar Rosenius från Vallen. I köket finns till exempel en soffa som tillhört Anders Rosenius och i kammaren står några av möblerna från Carl-Olofs hem i Stockholm. I salen finns en tavla som visar Frälsaren klädd i törnekrona. Den tavlan hade C O Rosenius i sitt arbetsrum. För att det inte skulle bli bara en vanesak att se den, hade han ett förhänge framför tavlan, och det drog han åt sidan när han stannade upp i bön och andakt. Sedan Roseniusgården återkom till Ånäset har den framförallt använts vid symöten, bibelstudier och bönestunder. Varje år besöks Roseniusgården av grupper och enskilda som är intresserade av att få veta mer om C O Rosenius och hans förkunnelse.

Artikeln är skriven av Roland Ivansson för tidningen Vårt Budskap. Publicerad med tillstånd av författaren.