Ansvarig utgivare:
Christer Andersson
rosenius@kristnet.org

Carl Olof Rosenius


En Kristens dagordning


Denna affisch hittade jag på ett antikvariat. Tryckt i Klippan 1920.

Man kan se det lite humoristiska inslaget av Calle på den 4:e punkten, där han skriver "glömmen ej denna åtskillnad i tredje punkten".


Carl Olof Rosenius