Till minne av Rosenius

Många är dom som fick möjlighet att vara i Rosenius närhet. På denna sida kan du bl.a läsa om vad Carl Olofs son, Josef hade för syn på sin far.