Samtida personer


MAJA LISA SÖDERLUND

Maja Lisa Söderlund föddes 1794 i Frostkåge och blev omvänd någon gång innan 1820. Hennes resor runt om i socknarna för att föreläsa om Luther lär ha börjat någon gång runt 1820 men hade sin höjdpunkt 1830 och början av 1840 talet. Hon fick ofta med myndigheter att göra p.g.a. sin verksamhet.

Maja Lisas verksamhet gick till så att hon hämtades till olika byar och socknar för att föreläsa om Luther. Hon kunde stanna, allt från några dagar till någon vecka på samma ställe. Det sägs om henne att hon hade ett perfekt minne och kunde berätta luthers predikningar utantill. Det var sällan hon använde sig av egna ord då hon föreläste.

Sommaren 1834 började Rosenius lära känna Maja Lisa. Rosenius skriver: " Jag mår nu ovanligt väl, ty jag har i några dagar varit åhörare till den vittberömda Maja Lisa." Maja Lisa och Rosenius breväxlade flitigt. Rosenius sa under sina sista år att ingen betytt mer för hans andliga utveckling än Maja Lisa. Hon lärde honom att fästa blicken på det väsentliga. Maja Lisa var en god själavårdare och det sägs om henne att hon hade en "själasörjande blick och andlig myndighet". i ett brev som Rosenius skrivit till henne skriver han hur han tror att Maja Lisa skulle svara honom: "Nå men Carl, huru står det till med sjelfwa lifwet?". Rosenius var väl medveten om hennes skärpa i själavårdande frågor.

I en liten handskriven bok från 1838 som Rosenius kallade "Nytt och Gammalt från Nådens Rike, eller Några Guds or och Wishetens goda ordspråk samlade av C.O Rosenius 1838" samalde Rosenius citat från främst Luther men även en del andliga råd och maningar från andra personer. Under vissa av dem står initialerna M.E.S, vilket tydligen syftar på Maria Elisabeth Söderlund, ofta kallad Maja Lisa. Här följer några av de råd som Maja Lisa gav till Rosenius.

* Glöm aldrig att du är i världen, så tar du dig till vara för världen.

* Då lag, synd, död och djävul trycka Dig, kom ihåg att himmelen är öppen, bommar och lås äro borta -han kan aldrig tillstängas, om vi ej själva utestänag oss genom otron.

* Nu är ej annat övrigt än leva Stor-Brodren till behag. Och då detta livet blir mörkt, tungt och tråkigt, glöm icke det saliga hoppet. -Begynn lyfta ögonenmot skyn- Stor-Brodren är i antågande- Se Han kommer!

* Glöm aldrig i den glada stunden att frukta vår så gode Gud, och i den mörka, det renande blodet och Guds närvaro.

* När Du tror, våga Dig då icke att synda, men när Du råkat synda, våga Dig då icke att misströsta; ty på de kristnas synd följer faderligr ris; men på förtvivlan följer evig fördömelse.

* När Du skall åstad att synda, tänk då på Guds vrede, men när Du har syndat, tänk då blott på Guds nåd; på det Du må aldrig upphöra att tro och aldrig upphöra att frukta Gud!


Ett annat var detta:
"Glöm aldrig i den glada stunden att frukta vår så goda Gud, och i den mörka, det renande blodet och Guds närvaro."

Maja Lisa dog den 31 juli 1851