Glimtar från Rosenius liv

Diamanten (12.)


En av de största nu kända diamanter i världen förvarades några månader i Engelska banken. Dess värde uppskattades till 1,300,000 dollar, d.v.s. i svenskt mynt över 4,000,000 kr. den var funnen i de brasilianska gruvorna i sydamerika av en slav , som till belöning för detta fynd erhöll friheten.

Huru många av våra läsare komma icke härvid att tänka på en pärla av oändligt högre, ja alldeles oskattbart värde, och vars finnande också ger frihet? Vi mena den "kostliga pärlan" vars finnande befriar oss från slaveriet under synden. Denna pärla är Kristus och syndernas förlåtelse genom Honom.


Nu är det väl säkert så att det har hittats mycket större diamanter sen denna tiden men liknelsen är tänkvärd. Denna lilla tanke skrev Rosenius I Pietisten den 17:e årgången.