Fotoalbum

På bilden ser vi Carl Olof Rosenius predika i Betlehemskyrkan i Stockholm. Detta kan inte ha skett före år 1864 eftersom orgelpipan, som skymtas till vänster, sattes upp det året. Klockan ovanför Rosenius sattes upp 1858. Anledningen till att den sattes upp var, att tjänare skulle kunna se när de borde gå hem och sköta sina sysslor. I Betlehemskyrkan predikade Rosenius från 1840 till 1842, då kyrkan måste stängas, och från 1857 till 1867.

Carl Olof Rosenius. Tryckt med tillstånd av EFS