C.O Rosenius förkunnelse


Titel:  C.O Rosenius förkunnelse
Utgivningsår:  1918
Förlag: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB
Övrigt: En akademisk avhandling. En studie i svensk lekmannapredikan.