Bilder ur Carl Olof Rosenius liv


Författare:  Arvid Ek
Titel:  Bilder ur Carl Olof Rosenius liv
Utgivningsår:  1949
Förlag:Östgötens boktryckeri, Linköping
Övrigt: Små episoder ut Rosenius liv, kommenterade av författaren.