De dödas uppståndelse och ett evigt lif


Titel:  de dödas uppståndelse och ett evigt lif
Utgivningsår:  1913, tredje upplagan
Förlag: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Förlags-Expedition
Innehåll:  Beraktelser över kapitel 15 i Paulus första brev till Korintierna