I, som uti ett hopp fångne liggen


Titel:  I, som uti ett hopp fångne liggen
Utgivningsår:  1909 (femtonde upplagan)
Förlag: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens förlag