C.O Rosenius hans lif och verksamhet


Författare:  Lina Sandell & Amy Moberg
Titel:   Rosenii lefnadsteckning
Utgivningsår:  1898 (fjärde upplagan)
Innehåll:  En biografi av C.O Rosenii liv. Den första som kom ut.
Övrigt:  Lina Sandell skrev de båda första kapitlen och Amy Moberg de övriga. Amy Moberg var under många år Rosenius privatskreterare.